home

Wie Zijn Wij

Wij zijn een administratiekantoor gericht op het midden- en kleinbedrijf wat inmiddels 10 jaar in de branche actief is.
In de afgelopen 10 jaar hebben we een groot cliëntenportefeuille opgebouwd.
Onze dienstverlening bestaat voor de meeste cliënten uit het verzorgen van de financiële administratie, het samenstellen van de jaarrekening, verzorgen van alle fiscale aangiften en eventueel het verzorgen van de salarisadministratie. Daarnaast adviseren wij onze cliënten gevraagd en ongevraagd waar het gaat om hun financiële administratie.

Binnen onze organisatie zijn boekhouders, fiscalisten, en salarisadministrateurs werkzaam. Zij beschikken over een brede kennis, echter mocht deze kennis niet toereikend zijn, bijvoorbeeld in zeer specifieke gevallen, kunnen wij altijd terug vallen op de specialisten op het betreffende onderdeel in ons netwerk.
Door ons puur te richten op het midden en klein bedrijf, stichtingen en verenigingen, hebben wij ook geen specialisten in dienst op bijvoorbeeld het gebied van internationale BTW wetgeving. Mochten onze cliënten toch de behoefte hebben aan deze specialisten wordt deze kennis ingekocht op het moment dat het nodig is. Hierdoor zijn wij in staat onze prijsstelling op een acceptabel niveau te houden.


Geen uren maal tarief principe, maar doen wat u zegt en dat tegen een vooraf afgesproken prijs.


 
        Documenten